Massage bij HSP - hoog gevoelige personen

HSP massage

datum: 10 mei 2024

HSP – Hoog Sensitief Persoon
Zoals de naam al zegt is een hoog sensitief persoon – HSP- iemand waarbij het zenuwstelsel heel gevoeliger is voor prikkels en stimulansen. Gevoeliger dan gemiddeld. Indrukken worden uitgebreider en nauwkeuriger door het zenuwstelsel verwerkt.

Terwijl in het verleden HSP nauwelijks werd onderkend is er tegenwoordig meer erkenning en begrip. Er is een eenvoudige vragenlijst waaruit kan blijken of u gevoeliger bent dan gemiddeld.

Kenmerken HSP

Hoog gevoelige mensen hebben de neiging om veel op te merken via de zintuigen. Kleine veranderingen in de omgeving worden al opgemerkt. Stemmingen (van andere personen) worden door HSP personen moeiteloos opgepikt. Emoties, harde geluiden, fel zonlicht, sterk geuren en pijn worden intens ervaren. Bovendien wordt alles wat HSP’s ervaren ook grondig verwerkt.

HSP’s kunnen diep reflecteren alvorens te handelen of te besluiten. Hoog sensitieve kinderen observeren en reflecteren voortdurend. Het gevolg is bijvoorbeeld dat gevoelige kinderen meer tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie te wennen, om keuzes te maken en vragen te beantwoorden. Deze eigenschappen worden genoemd bij kinderen, maar kunnen zich gemakkelijk doorzetten naar de volwassen leeftijd, waarbij de HSP in meer of mindere mate heeft geleerd om ermee om te gaan.

Een aantal kenmerken die vaak voorkomen bij HSP’s zijn bijvoorbeeld:HSP massage met chakra's

  • Veel nadenken, niet goed kunnen loslaten
  • Last van geluiden en geuren
  • Perfectionistisch
  • Behoefte aan rust en stilte
  • Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen in meer of mindere mate hoog sensitief is.

Effecten HSP

Mensen met HSP hebben soms moeite om hun positie te bepalen in de huidige maatschappij die aan alle kanten bol staat van de vele prikkels  Het oppikken en vooral het verwerken van al die prikkels kan enorm veel energie kosten, wat zich vervolgens weer kan uiten in allerlei klachten, het niet begrepen voelen, gebrek aan zelfvertrouwen en onterecht niet worden gewaardeerd.

Uiteindelijk is hoog gevoeligheid eerder een deugd dan een gebrek. Vooral hoe anderen hierop reageren is het probleem, en hoe iemand die hoog gevoelig is zich kan handhaven in de maatschappij van tegenwoordig met zoveel prikkels overal vandaan. Terwijl vaak door de omgeving verwacht wordt dat men snel – en oppervlakkig – reageert op dingen, maakt de grondige en zorgvuldige verwerking door HSP’s juist dat er bij hen meer tijd nodig is om te reageren.

Stimulatie door middel van prikkels brengt het zenuwstelsel op gang. Het zorgt er niet alleen voor dat we kunnen waarnemen via onze zintuigen, maar ook dat we in actie komen en alert zijn. Alert zijn zorgt voor spierspanning in ons lichaam, en zorgt dat we gevoelens, gedachten, herinneringen en dergelijk hebben. Een situatie van ‘aan staan’, die op zich gezond is.

Een te sterke waarneming van prikkels leidt tot een over-alertheid met als gevolg stress: versnelde hartslag, oppervlakkige ademhaling, spanning in de maagzone, klamme handen, trillen, en hierdoor vanzelfsprekend ook extra inspanningen en vermoeidheid die uiteindelijk kunnen leiden tot klachten als depressie, burn-out en stemmingswisselingen.

Omgaan met HSP

Het is niet op zijn plaats om te spreken van ‘behandelen’ van HSP – HSP is immers eerder een eigenschap dan een aandoening. HSP’s zijn zich vaak zeer bewust van hun omgeving, hun eigen denken, voelen en handelen en vangen heel makkelijk allerlei prikkels op. Ze kunnen hierdoor zowel geestelijk als fysiek oververmoeid raken en zijn vaak meer in het hoofd dan in het lichaam en hebben moeite met zich geaard te voelen.

HSP’s hebben vaak behoefte aan meer rust om alle opgedane prikkels te verwerken. Dit kan zijn meer slaap, maar ook een plek om zich terug te trekken om de balans te houden.

Uiteindelijk begint het omgaan met hoog gevoeligheid bij het herkennen en accepteren van de hoog gevoeligheid. De wetenschap dat de balans snel de verkeerde kant op kan gaan maakt dat het goed is tijdig in te grijpen, bij jezelf dus. Een aantal zaken kunnen al helpen, zoals de agenda vrij plannen, meditatie, mindfulness, de natuur ingaan, sporten, bewegen, ademhalingsoefeningen en dergelijke; net wat het beste werkt.

Ook massage kan zeker bijdragen aan het terugvinden of behouden van de juiste balans en rust geven.

Massage bij HSP

Een massage bij HSP is er vooral op gericht om rust te brengen. Massage zorgt voor een daling van het stress hormoon cortisol, wat rust brengt.

Massage van de nek en hals zorgt ervoor dat nervus vagus (parasympatische zenuw) geprikkeld wordt – een zachte massage van dit gebied zorgt voor een ontspannend effect.

Omdat HSP’s slecht geaard zijn help aandacht aan het gebied van de voeten en de lagere chakra’s om meer tot zichtzelf te komen en te gronden en daardoor de energie beter te laten stromen.

Mededeling betreffende gezondheids maatregelen

Bij Balinesemassage wordt veel waarde gehecht aan ieders gezondheid. 
Indien u verkoudheid, griep (corona) of andere gezondheidsklachten heeft die zich makkelijk kunnen verspreiden verzoek ik u te wachten met het maken van een afspraak totdat de klachten zijn verdwenen om zo verspreiding te voorkomen.