Algemene voorwaarden Balinese massage

Praktijkregels

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt voor een massage ga ik er vanuit dat u kennis heeft genomen van de onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat.

Medisch

 1. Balinese massage is bedoeld voor ontspanning en weldaad van een gezond lichaam en niet bedoeld voor behandeling van medische klachten.
  Hoewel Balinese massage zeker heilzaam kan werken bij bepaalde klachten, kunnen hier geen claims op gemaakt worden.
 2. Om een massage zo goed mogelijk uit te voeren en op een voor uw situatie afgestemde prettige en veilige manier.
  Eventuele beperkingen, aandoeningen of situaties die een massage kunnen beïnvloeden dient u vóór aanvang te vermelden. Op de website vindt u een pagina ‘contra-indicaties’ https://www.balinesemassage.nl/massage-contra-indicaties waar u kunt lezen wanneer het niet verstandig is een massage te krijgen.
  Er is een vragenlijst beschikbaar als hulpmiddel.
  U bent zelf verantwoordelijk juistheid en volledigheid van informatie die u voorafgaand aan de massage verstrekt.
 3. Voor aanvang van de massage kunt u het beste geen grote maaltijd nemen, dit kan al onprettig worden ervaren en zal mogelijk uw massage beperken.
 4. Gedurende massage kunnen afvalstoffen worden vrijgemaakt. U wordt geadviseerd na de massage gedurende de rest van de dag voldoende water te drinken om afvalstoffen af te voeren.
 5. Informatie door u verstrekt vóór, tijdens of na de massage zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt. Hier geldt een geheimhoudingsplicht.

Hygiëne en ethiek

 1. Hygiëne is belangrijk bij massages en lichaamscontact. U kunt van mij verwachten dat ik er alles aan zal doen een goede hygiëne te waarborgen. Ik verwacht dat ook van u.
 2. Er is geen gelegenheid om te douchen. Er is warm water en zeep aanwezig om uw handen te wassen. Zo nodig dient u zelf thuis te douchen voorafgaand aan de massage.
 3. Ik behandel zowel mannen als vrouwen op respectvolle manier. Ingeval van minderjarige personen dient altijd een begeleider aanwezig te zijn.

Praktische zaken

 1. Ik wil u vriendelijk verzoeken op tijd maar niet te vroeg op uw afspraak te komen. Daar ik geen wachtruimte heb verzoek ik u om maximaal 10 minuten voor de afspraak aan te bellen.
 2. Voor het beste resultaat van uw massage wil ik u vragen uw mobiele telefoon uit te schakelen of stil te zetten tijden de massage.
 3. Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van uw persoonlijke bezittingen.

Administratief

 1. Voor het maken van een afspraak wordt tenminste uw email en telefoonnummer gevraagd zodat er in geval van wijzigingen of andere belangrijke zaken contact kan worden opgenomen.
 2. Door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden worden verstrekt.
 3. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken, of het zonder bericht niet verschijnen op de afspraak kunnen aan u worden doorberekend.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u mij nooit aansprakelijk zult stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage, coaching of healing die ik aan u geef.

Mededeling betreffende gezondheids maatregelen

Bij Balinesemassage wordt veel waarde gehecht aan ieders gezondheid. 
Indien u verkoudheid, griep (corona) of andere gezondheidsklachten heeft die zich makkelijk kunnen verspreiden verzoek ik u te wachten met het maken van een afspraak totdat de klachten zijn verdwenen om zo verspreiding te voorkomen.