Mededeling betreffende Corona maatregelen

Op 12 november 2021 zijn door de overheid nieuwe regels met betrekking tot COVID19 afgekondigd.
Bij Balinesemassage zijn telkens de laasts afgekondigde overheidsregels van kracht.
Indien u klachten heeft die op Corona kunnen wijzen of een positieve testuitslag heeft gekregen verzoek ik u te wachten met het maken van een afspraak of uw afspraak te verzetten om verspreiding van het virus te voorkomen.

Algemene voorwaarden Balinese Massage

Hier vindt u onze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor Balinese Massage.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden en zonodig afdrukken of opslaan.